Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

joyfull975
joyfull975
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak vialamujer lamujer
joyfull975
joyfull975
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viawarkocz warkocz
joyfull975
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife viawarkocz warkocz

December 04 2017

joyfull975
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyra satyra

November 30 2017

joyfull975
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaorchis orchis
joyfull975
8116 a9dc 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaorchis orchis
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaorchis orchis
joyfull975
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaorchis orchis
joyfull975
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viaorchis orchis
joyfull975
4619 54f8 500
Reposted fromZircon Zircon vialittlewhitelies littlewhitelies
joyfull975
8738 d7c9 500
joyfull975
0181 42b0
joyfull975
0177 6902
joyfull975
2674 81a5
joyfull975
1285 dc8c 500
joyfull975

November 29 2017

joyfull975
joyfull975
6677 648a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl