Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

joyfull975
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viaeternaljourney eternaljourney
joyfull975
7830 333a
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaeternaljourney eternaljourney
joyfull975
8295 4ba6
...
joyfull975
joyfull975
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima viaeternaljourney eternaljourney
joyfull975
4494 294c
never ever
joyfull975
joyfull975
Skąd człowiek wie, kiedy przestać?
— Hanya Yanagihara 'małe życie'
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness

March 12 2017

joyfull975
1157 4464 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viayouuung youuung
joyfull975
<
Reposted frommathema mathema viaAnovisco Anovisco
joyfull975
5511 40d1
joyfull975
joyfull975
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viayouuung youuung
joyfull975
0974 3e5b
joyfull975
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouuung youuung
joyfull975
5716 9b4e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viayouuung youuung

February 23 2017

joyfull975

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viasatyra satyra
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra

June 29 2015

joyfull975

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
joyfull975
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl